Disclaimer

Canoil besteedt veel tijd en aandacht om de inhoud op onze website zo accuraat mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg is het helaas altijd mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist wordt weergegeven. We bieden de op deze pagina's aangeboden informatie aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Tevens kan deze informatie op ieder willekeurig moment worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling van CanOil.

Alle getoonde prijzen in de webwinkel zijn onder voorbehoud van eventuele type- en/of programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten zal geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Tevens zal er geen overeenkomst tot stand komen op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website getoonde externe links naar websites of diensten van derden kan Canoil nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Medische disclaimer
De informatie die op de gehele Canoil website wordt aangeboden kan in geen enkel geval worden beschouwd als een eventuele vervanging van een medisch consult of een behandeling bij een medisch bevoegde arts!

Alle informatie over CBD olie is met grote zorgvuldigheid getracht samen te stellen. Ons streven is deze informatie up-to-date te houden. Canoil is echter nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling.